MENU

PANAWAGAN PARA SA MGA CLAIMANTS SA LANAO DEL SUR NA KASAMA SA UNANG 4,000 ELIGIBLE CLAIMAINTS

 

 Ito ay hinggil sa iyong monetary reparation na pinoproseso ng Human Rights Victims’ Claims Board (HRVCB). Dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Marawi City, nais po naming ipaalam na ang cash card ng mga sumusunod ay kasalukuyang naka-hold sa Land Bank of the Philippines (LANDBANK). 

 

 

1.       GURODATU DOMAGUAT ALULONG 26.   RACMAH MAMAI DIAMLA
2.       SIMPAN CADER BIBITAN 27.   RAGA CAGEL MAMAI
3.       DALIMA RIGARO MACARAYA 28.   RAKIMAH DITUCALAN HADJI NADER
4.       MACACUNA LANTOD HADJISERAD 29.   RASAD ATING MAGAMPOGA
5.       MOHAMMAD NASSEF ARIONG ABUBACAR 30.   SABDULA LANGOYO BAGUAN
6.       ABDULMALIK AMPATUA GASMAN 31.   SAMERAH BAYA MAMOWALAS
7.       ALLAN ABBAS LANGI 32.   SAMIA DITUCALAN RADIAMODA
8.       CALAO DISIMBA DOMAOB 33.   SITTIE LANGCO BANGCOLA
9.       CAYASRI BAYA MAMOWALAS 34.   SOLAIMAN LANGCO DIBAGULUN
10.   DANDO CADATO MARANGIT 35.   ALICON ALIP MACAPUNDAG
11.   DAYANG CAO SULTAN 36.   ALIKHAN BACSASAR LANGGOYO
12.   DICASARAN DITUCALAN RADIAMODA 37.   NORAIMAH MALA PANANTAON
13.   DILINOGUN LANGGOYO ALIP 38.   CAROLINE TANOG MAROHOM
14.   ESMAIL CADATO ARIONG 39.   DATUMANONG AMEROL ABDUL
15.   INOYAG CADATO MACAPANTON 40.   MIPARADA SHARIEF PLAWAN
16.   JAMAEL APON DITUCALAN 41.   ABDULGHAFUR DIMAPORO GAMAMA
17.   KATAMPOWAN CADATAO SOMINSANG 42.   ALI MUSTAPHA MACARAMBON
18.   KHALIFA ADIONG LANGGOYO 43.   ALONGAN POLANGI CAYE
19.   MAISARAH BAYAO ALA 44.   AMINA DITUCALAN MANGONTRA
20.   MANGODA ARIONG MARANGIT 45.   ARUMPAC AMOL GUMAMPO
21.   MINANG CADATO TOMANONG 46.   MOHAMADALI DITOCALAN MACARAYA
22.   MIPHANGA KAPOKIL LANGI 47.   NORAISA DIMALIPOS DITUCALAN
23.   MOHAMAD ATALI LOMABAO 48.   NORHAINAH TANOG DISOMIMBA
24.   NASRODING MARIMPOONG LANGI 49.   JOHAIRA BENASING LANTO
25.   NORANIA TAGO ALI  

Para hindi maantala ang pagbibigay ng monetary reparation sa inyo, iminumungkahi po namin na kung kayo ay may Personal Savings Account na may ATM card sa LANDBANK, kinakailangan pong ipagbigay alam ito sa amin. At kung wala naman, kayo ay maaaring magbukas ng bagong Savings Account sa LANDBANK.Kinakailangan lamang na mag pakita sa LANDBANK ng mga sumusunod: isang (1) valid government I.D.; HRVCB-issued Acknowledgement Receipt; at dalawang (2) pirasong 1x1 o 2x2 pictures.  Huwag kalimutang humingi ng kopya ng Savings Transaction Information-1 (STI-1) sa LANDBANK.

 

Ipadala agad sa HRVCB ang kopya ng inyong Savings Transaction Information (STI-1) at Acknowledgement Receipt sa email address na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ito ang gagamitin namin upang maideposito ang inyong monetary reparation. Manatili din po kayong nakaantabay sa aming Facebook Page at HRVCB website (www. http://hrvclaimsboard.gov.ph) para malaman kung ang inyong account ay na depositohan na at sa ilang paalala mula sa HRVCB.

 

Maraming salamat po.