MENU

HRVCB PAUNAWA BILANG 5: PARA SA MGA KAPALIT O SUBSTITUTE NG CLAIMANTS NA KASAMA SA UNANG 4,000

 

Nais po naming ipaalam na pansamantalang sinuspinde muna ng Land Bank of the Philippines (LANDBANK) ang pag-iissue ng Cash Cards na ginagamit natin upang makatanggap ang mga eligible claimants ng kanilang partial monetary reparation.

 

Ang mga naunang 4,000 eligible claimants ay mayroon nang mga cash cards.  Ang maaapektohan ng suspension na ito  ay ang mga papalit sa mga claimants bilang “substitute” (dahil sa pagkamatay ng claimant).

 

Para hindi maantala ang pagbibigay ng monetary reparation sa mga “substitute” o kapalit ng claimant, iminumungkahi po namin na MAGBUKAS NG PERSONAL NA SAVINGS ACCOUNT na may ATM sa LANDBANK.

 

Kinakailangan lamang na magpakita sa LANDBANK ng mga sumusunod: isang (1) valid government I.D.; HRVCB-issued Acknowledgement Receipt; at dalawang (2) piraso ng 1x1 o 2x2 pictures.  Huwag kalimutang humingi ng kopya ng Savings Transaction Information-1 (STI-1) sa LANDBANK.

 

Ipadala agad sa HRVCB (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ang kopya ng inyong STI-1 at Acknowledgement Receipt sa pamamagitan ng e-mail.  Ito ang gagamitin ng HRVCB upang maideposito ang monetary reparation.