MENU

PAGBUBUKAS NG SARILING ACCOUNT SA LANDBANK NG MGA ELIGIBLE CLAIMANTS NA KASAMA SA 2,035 (2ND BATCH)

 

Bilang paghahanda sa pamamahagi ng reparasyon sa second batch ng eligible claimants (2,035), na ang listahan ay nailathala sa REMATE at BALITA at sa HRVCB website noong September 21, 2017, kayo ay pinapayuhan na magbukas ng sariling "Bank Account" sa pinakamalapit na LANDBANK Branch sa inyong lugar.

 

Mangyari po lamang na humingi ng "Savings Transaction Information" (STI) sa LANDBANK Branch na pinagbuksan ng inyong account, at ipadala kaagad sa HRVCB sa pamamagitan ng e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), o sa pinakamabilis na paraan ng koreo (courier service).

 

Minabuti po natin ang pagbubukas ng  sariling account kapalit ng LANDBANK cash card sapagkat mayroong limitasyon sa halaga ng reparasyon na maaaring mai-deposito sa cash card sa loob ng isang buwan. Sa sariling account, mapapabilis natin ang pagbabayad ng reparasyon sa mga eligible claimants lalong-lalo na sa mga claimants na makatatanggap ng higit sa Php 100,000.00 na halaga ng reparasyon.

 

Para sa iba pang detalye na nais ninyong malaman, maaari po kayong tumawag sa HRVCB sa telepono bilang 533-1872; 373-4847; at CP 0999-505-9737.

 

Manatili pong nakaantabay sa mga susunod na paunawa.