MENU

PAGBUBUKAS NG SARILING SAVINGS ACCOUNT SA LANDBANK

NG MGA ELIGIBLE CLAIMANTS

 

(HRVCB PAUNAWA BLG. 10A)  Bilang paghahanda sa pamamahagi ng full monetary reparation, ang lahat ng mga ELIGIBLE CLAIMANTS ay pinapayuhan na magbukas ng sariling “Savings Account” sa pinakamalapit na LANDBANK Branch sa inyong lugar.

 

Ang ELIGIBLE CLAIMANTS ay mga claimants na nakatanggap ng aprobadong desisyon sa kanilang claims at pinagkalooban ng kaukulang puntos.

 

Mangyari po lamang na humingi ng “Savings Transaction Information ” (STI) sa LANDBANK Branch na pinagbuksan ng  inyong savings account, at kaagad na ipadala sa HRVCB sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na paraan:

 

1. Ipadala sa pamamagitan ng e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

2. Ipadala sa pamamagitan ng pinakamabilis na paraan ng koreo (courier service) patungo sa (Room 102, E. Virata Hall, E. Jacinto St. UP Campus, Diliman, Quezon City 1101)

 

Minabuti po natin ang pagbubukas ng sariling account kapalit ng LANDBANK cash card sapagkat mayroong limitasyon sa halaga ng reparasyon na maaaring maideposito sa cash card sa loob ng isang buwan. 

 

Sa sariling savings account, mapapabilis natin ang pagbabayad ng reparasyon sa mga eligible claimants lalong-lalo na sa mga claimants na makakatanggap ng higit sa halagang Php100,000.00 na reparasyon.

 

Para sa iba pang detalye na nais ninyong malaman, maaari po kayong tumawag sa HRVCB hotline numbers: (02) 373-4847 at 0999-505-9737.

 

Manatili pong naka-antabay sa mga susunod na paunawa.